پرفروشترین ها

پیتزاها - نمایش همه

شاورماها - نمایش همه

سوخاری ها - نمایش همه

ساندویچ ها - نمایش همه

بشقاب ها - نمایش همه

برگرها - نمایش همه

پیش غذاها - نمایش همه

نوشیدنی ها - نمایش همه

#کرونا_را_شکست_میدهیم

امکان ارسال پیتزای برش نخورده و نیم پخت

سلامت زندگی کنید!

!Live Healthy

ساعات سرو غذا سالن و بیرون بر

12:00 الی 23:30